Haags Historisch Museum

Een interactieve app voor het Haags Historisch Museum waarmee kinderen de stad Den Haag leren kennen .

Haags Historisch Museum.

Het Haags Historisch Museum was bezig met een tentoonstelling voor kinderen waarin zij de stad konden ontdekken. De unieke invalshoek was dat dit gebeurt aan de hand van het heden. Een perfecte invalshoek want juist dan kun je kinderen meenemen in je verhaal, het wordt tastbaar en de verbeelding begint direct zijn werk te doen. Om de tentoonstelling nog meer dynamiek mee te geven werd gevraagd om een interactieve app waarmee de kinderen de tour ook virtueel kunnen doen en zo veel leren over de historie van Den Haag.

Collages met een mix van het heden en verleden.

Per eeuw werden de belangrijkste gebeurtenissen bij elkaar gezocht en bij deze mijlpalen zochten wij beeld materiaal uit het heden en verleden om zo tot aansprekende collages te komen. Binnen die collages spelen zich allemaal mini tafereeltjes af die je kunt aanklikken voor meer informatie.

Bekijk ook andere cases